Kontakt oss

JOF Eiendom AS sine verdier kan karakteriseres med respekt og ansvarlighet overfor våre omgivelser og leietakere.
Våre ansatte har en offensiv, inkluderende og tilittsfull holdning, med vilje til nyskaping.

blank-profile-image.jpg

Fredrik Michalsen

Utleie

blank-profile-image.jpg

Frode Hølleland

Eier

blank-profile-image.jpg

Jørn Knutsen

Eier

JOF Eiendom AS driver utleie av egen fast eiendom. I tillegg til kjøp og salg av eiendom, investering i andre selskaper og øvrig virksomhet som naturlig hører inn under dette. Virksomheten har holdt på siden 2008. I dag er vi tre kontoransatte og en vaktmester. Vi administrerer og forvalter leiligheter for over 200 leietakere i Bergen.

JOF Eiendom AS foredler våre eiendommer ved hjelp av investering, kompetanse og idéer til ettertraktede utleieobjekter.

Torget 11, 5014 Bergen

post@jofeiendom.no

+47 90 87 20 59