Våre eiendommer

Bygård

Jof Eiendom AS Strandgaten 73

Strandgaten 73

Hølleland Holding AS Magnus Barfotsgate 5

Magnus Barfotsgate 5

Hølleland Holding AS Øvre Korskirkeallmenningen 4

Øvre Korskirkeallmenningen 4

Hølleland Holding AS Vaskerelven 32

Vaskerelven 32

Hølleland Holding AS Vaskerelven 21

Vaskerelven 21

Jof Eiendom AS Sverres Gate 9

Sverres Gate 9

Sentrum Holding AS Strandgaten 88

Strandgaten 88

Jof Eiendom AS Sigurds gate 23

Sigurds gate 23

Hølleland Holding AS Sandviksvei 55

Sandviksvei 55

Jof Eiendom AS Nye Sandviksveien 18

Nye Sandviksveien 18

Hølleland Holding AS Nye Sandviksvei 3

Nye Sandviksvei 3

Hølleland Holding AS Lyder Sagensgate 28B

Lyder Sagensgate 28B

Jof Eiendom AS Aad Gjelles gate 13

Aad Gjelles gate 13

Hølleland Holding AS Lodin Leppsgate 4

Lodin Leppsgate 4

Sentrum Holding AS Lille Markeveien 5

Lille Markeveien 5

Jof Eiendom AS Kong Oscarsgate 26
Solgt

Kong Oscarsgate 26

Jof Eiendom AS Kirkegaten 5-13AB
Solgt

Kirkegaten 5-13AB

Jof Eiendom AS Kirkegaten 23-33
Solgt

Kirkegaten 23-33

Jof Eiendom AS Kirkegaten 15

Kirkegaten 15

Sentrum Holding AS Hollendergaten 18

Hollendergaten 18

Hølleland Holding AS Herman Foss gate 7

Herman Foss gate 7

Jof Eiendom AS Helgesens gate 5

Helgesens gate 5

Jof Eiendom AS Helgesens gate 3

Helgesens gate 3

Hølleland Holding AS Hamburgersmauet 7B

Hamburgersmauet 7B


Næringsbygg

Hølleland Holding AS Storaneset 12

Storaneset 12

Hølleland Holding AS Storaneset 32

Storaneset 32

Hølleland Holding AS Øvre Korskirkesmug 2

Øvre Korskirkesmug 2

Hølleland Holding AS Vangsgaten 36

Vangsgaten 36

Jof Eiendom AS Strandgaten 80

Strandgaten 80

Jof Eiendom AS Torget 11

Torget 11

Jof Eiendom AS Strandgaten 96

Strandgaten 96

Jof Eiendom AS Strandgaten 89

Strandgaten 89

Jof Eiendom AS Strandgaten 83

Strandgaten 83

Jof Eiendom AS Strandgaten 76

Strandgaten 76

Jof Eiendom AS Strandgaten 78

Strandgaten 78

Jof Eiendom AS Strandgaten 54

Strandgaten 54

Jof Eiendom AS Strandgaten 53

Strandgaten 53

Jof Eiendom AS Strandgaten 52

Strandgaten 52

Hølleland Holding AS Gabriel Tischendorfs vei 16

Gabriel Tischendorfs vei 16

Hølleland Holding AS Birkeveien 43

Birkeveien 43

Hølleland Holding AS Mathopsveien 58

Mathopsveien 58


Kjøpesenter

Hølleland Holding AS Hardangersenteret

Hardangersenteret


Hotell

Hølleland Holding AS Strangehagen 2

Strangehagen 2

Hølleland Holding AS Grand Hotell Stord

Grand Hotell Stord

Jof Eiendom AS Sunnhordland Hotell

Sunnhordland Hotell

Jof Eiendom AS Uttrågata 42

Uttrågata 42


JOF Eiendom AS driver utleie av egen fast eiendom. I tillegg til kjøp og salg av eiendom, investering i andre selskaper og øvrig virksomhet som naturlig hører inn under dette. Virksomheten har holdt på siden 2008. I dag er vi tre kontoransatte og en vaktmester. Vi administrerer og forvalter leiligheter for over 200 leietakere i Bergen.

JOF Eiendom AS foredler våre eiendommer ved hjelp av investering, kompetanse og idéer til ettertraktede utleieobjekter.

Torget 11, 5014 Bergen

post@jofeiendom.no

+47 90 87 20 59